• 02-29956586
  • mallierr@yahoo.com.tw

商品介紹

紅外線輸送式乾燥機

所載尺寸、規格應以實品為準

噴射式熱風迴流  紅外線光幅射輸送式乾燥機
紅外線輸送式乾燥機

噴射式熱風迴流 紅外線光幅射輸送式乾燥機

多功能複合式乾燥機
紅外線輸送式乾燥機

多功能複合式乾燥機

多功能複合式乾燥機
紅外線輸送式乾燥機

多功能複合式乾燥機